Informācijas tālruni:
67224468
29429947

Adobe Illustrator

Kursu saturs

 • Programmas uzbūve, nozīme datorgrafikā.
 • GRAYSCALE, RGB, CMYK krāsu formāti. SPOT klājuma krāsas. PANTONE krāsu skala.
 • Objektu veidošana, darbības ar tiem.
 • Attēlu veidošana, izmantojot vairākus vienkāršus objektus. Objektu kontūru izmaiņas.
 • Operācijas ar noslēgtiem kontūriem - TRANSFORM, PATHFINDER, ALIGN paneļi. TRACE jēdziens.
 • Illustrāciju izmantošana, veidojot logotipus, vizītkartes, virsrakstus.
 • Filtri un efekti. Filtru piemērošana, to iedarbības sadalījums.
 • Teksts un fonts. Darbības ar tekstu. Fontu veidi, nacionālie fonti, to drukāšanas problēmas.
 • Failu imports, eksports. Adobe Photoshop failu ievietošana un izmantošana Adobe Illustrator vidē.
 • Failu formāti, attēla apraksta veidi. Attēlu failu formātu izvēle atkarībā no pielietojuma. Failu konvertēšana, konvertācija un kvatitāte.
 • Attēlu drukāšana. PCL un PS drukas valodas. PS un PDF failu formāti.
 • Ilustrācijas faila izveidošana, AI, CDR, EPS failu formāti.
Sīkāka programma »

Nodarbības grupā

Apmācības valoda latviešu, krievu
Cena 100,00 EUR
Sākums 27.05.2024, 03.06.2024

Individuālas nodarbības

Pēc vienošanās ar klientu
Pēc klientu vēlēšanās izbraucam uz biroju telpām!